Re-connecting periphery & centre

Centriphery Symposium

Het internationale symposium ‘Centriphery’ onderzoekt de innovatiekracht van de periferie vanuit twee perspectieven. Allereerst wordt de rol van kunst en cultuur belicht. Het tweede perspectief verkent de ontwerpopgave van de perifere stedelijke omgeving. Hoe laten uitdagingen als de energietransitie zich vertalen naar de stedelijke omgeving en hoe versterken cultuur en stedenbouw elkaar hierin.

Hans Mommaas – directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving – start op 23 augustus met een inleiding. De eerste keynote lezing wordt gegeven door Charles Landry (UK). Met zijn baanbrekende publicatie ‘the Creative City’ leverde hij een bijdrage aan een andere kijk op stedelijke ontwikkeling. In zijn meest recente boek ‘The Civic City in a Nomadic World’ onderzoekt Landry hoe steden plekken van betekenis kunnen zijn in een tijd van globalisering.

Voorzitter van de European Festival Association Jan Briers (BE) reflecteert in zijn keynote op de rol van festivals in perifere regio’s. Airan Berg (AT) zal als directeur van het Oostenrijkse Festival der Regionen een inhoudelijke bijdrage leveren over het thema Centriphery. Daarna verzorgt auteur van het standaardwerk ‘The World Atlas of Street Art and Graffitti’ en curator van het project ‘Gallery XXL Heerlen’ van de Stichting Street Art Heerlen een presentatie.

Afsluitend zullen Barbera Wolfensberger – Directeur Generaal Cultuur en Media bij het ministerie van OCW – en BARBARA GESSLER – hoofd van Creative Europe – in een vraaggesprek hun reflectie geven op de uitdagingen voor de periferie en de rol van cultuur hierin.

Op zaterdag 24 augustus wordt tijdens een kennisontbijt met medewerking van Parkstad Limburg en IBA Parkstad stilgestaan bij de regionale betekenis van de thema’s die tijdens het symposium aan bod kwamen.

Cultura Nova organiseert het symposium als partner in het Europese project ‘Centriphery’, een samenwerking van negen perifeer gelegen Europese festivals en culturele organisaties. Het project draait om de verbinding van professionele artiesten met regionale bewoners èn de internationale uitwisseling van artistieke kennis. Meer informatie over het Centriphery project: www.centriphery.eu

 

PROGRAMMA vrijdag 23 augustus

10.00u – ONTVANGST

10.30u – WELKOM & AANKONDIGING door DAGVOORZITTER

door HANS MOMMAAS (NL)

10.45u – lezing CENTRIPHERY & the URBAN CONDITION

door CHARLES LANDRY (UK)

11.15u – lezing CENTRIPHERY & the role of arts and culture

door JAN BRIERS (BE)

 

12.00u – LUNCHWANDELING

 

13.45u – lezing Participation in Culture

door AIRAN BERG (AUT)

14.15 – Centriphery & Street Art

door RAFAEL SCHACTER (UK)

 

14.45 – Panorama Nederland

door FLORIS ALKEMADE (NL)

 

15.15u – PLENAIR

o.l.v. Hans Mommaas

m.m.v. BARBARA GESSLER (DU) head of unit Creative Europe

m.m.v. BARBERA WOLFENSBERGER Directeur-Generaal Cultuur & Media, Ministerie OCW

 

15.45u AFSLUITING

16.00u BORREL
16.30u EINDE

 

Tijdens het symposium is de voertaal Engels.