Re-connecting periphery & centre

Centriphery Symposium

Het internationale symposium ‘Centriphery’ onderzoekt de innovatiekracht van de periferie vanuit twee perspectieven. Allereerst wordt de rol van kunst en cultuur belicht. Het tweede perspectief verkent de ontwerpopgave van de perifere stedelijke omgeving. Hoe laten uitdagingen als de energietransitie zich vertalen naar de stedelijke omgeving en hoe versterken cultuur en stedenbouw elkaar hierin.

Hans Mommaas – directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving – start op 23 augustus met een inleiding. De eerste keynote lezing wordt gegeven door Charles Landry (UK). Met zijn baanbrekende publicatie ‘the Creative City’ leverde hij een bijdrage aan een andere kijk op stedelijke ontwikkeling. In zijn meest recente boek ‘The Civic City in a Nomadic World’ onderzoekt Landry hoe steden plekken van betekenis kunnen zijn in een tijd van globalisering.

Jan Briers (BE) reflecteert als voorzitter van de European Festival Association in zijn keynote op de specifieke rol van festivals in perifere regio’s. Airan Berg (AT) en Rafael Schacter (UK) zullen respectievelijk als directeur van het Oostenrijkse Festival der Regionen en als auteur van het standaardwerk ‘The World Atlas of Street Art and Graffitti’ een inhoudelijke bijdrage aan het symposium leveren.

Afsluitend zal Barbera Wolfensberger – Directeur Generaal Cultuur en Media bij het ministerie van OCW – in een vraaggesprek haar reflectie geven op hetgeen is uitgewisseld en op de uitdagingen voor de periferie en de rol van cultuur.

Op zaterdag 24 augustus wordt tijdens een kennisontbijt stilgestaan bij de regionale betekenis van de thema’s die tijdens het symposium aan bod kwamen.

Cultura Nova organiseert het symposium als partner in het Europese project ‘Centriphery’, een samenwerking van negen perifeer gelegen Europese festivals en culturele organisaties. Het project draait om de verbinding van professionele artiesten met regionale bewoners èn de internationale uitwisseling van artistieke kennis.

Tijdens het symposium is de voertaal Engels.