Opening Buitenring Parkstad Limburg

Toneelgroep Maastricht en anderen

Deze voorstelling is vol. Schrijf u in op de wachtlijst en wij nemen contact met u op indien er nog plaatsen vrij komen.

 

Op zondag 1 september is een deel van de nieuwe aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg op de A76 bij Nuth het decor van een bijzonder evenement. Toneelgroep Maastricht opent op grootse wijze de nieuwe Buitenring en sluit er Festival Cultura Nova mee af. De geschiedenis van deze snelweg staat deze avond centraal, evenals de voertuigen die eroverheen rijden. Wiel Beijer schreef de tekst, die wordt vertolkt door actrice Mieneke Bakker en verder ingekleurd door de Limburgse sopraan Fenna Ograjensek. Zij nemen u als twee tijdreizigers mee in de wereld van fluisterasfalt, Romeinse reuzen, carnavalsoptochten en heel veel voertuigen. Een bonte stoet trekt aan u voorbij. Want niets is méér Limburgs dan optochten en processies.

Tijdens dit bijzonder theater-evenement vindt de officiële opening plaats van de Buitenring. Een periode van circa vijftien jaar voorbereiding en bouwen van deze weg wordt daarmee feestelijk afgesloten.

De Buitenring is een ringweg rondom de stadsregio Parkstad Limburg, waar de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Beekdaelen deel van uitmaken. De autoweg bestaat uit twee rijbanen van elk twee rijstroken. De maximale snelheid buiten de bebouwde kom is 100 km per uur, met uitzondering van de trajecten door de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal. Hier is de maximumsnelheid 80 km per uur vanwege het feit dat de weg hier beschermde natuurgebieden doorkruist.

Tegelijk met de aanleg van de Buitenring zijn ook de provinciale wegen N298, N299 en N300 verbeterd. Er is een fijnmazig wegennet ontstaan, met een hoogwaardige verbinding rond de regio en een goede aansluiting op de hoofdwegen binnen Parkstad, zoals de Binnenring Parkstad. Op die manier zijn woonwijken, bedrijven en toeristische attracties in de regio niet alleen beter te bereiken, maar zorgt de Buitenring tevens dat diezelfde woonwijken worden ontlast van doorgaand verkeer. Dit komt de leefbaarheid en verkeersveiligheid ten goede.