Netwerkbijeenkomst Landmakers Zuid-Nederland

De eerste bijeenkomst van landmakers in Zuid Nederland. Landmakers zijn inwoners die op een duurzame manier bezig zijn met praktijken die nu al invulling geven aan de toekomst van onze leefomgeving. Hun verhalen inspireren om aan de belangrijke vraagstukkenin ons land te werken (www.ontwerpnovi.nl). Het netwerk van de Proeftuin Nederland van Morgen creëert een ontmoetingsplek tussen beleid en praktijk en organiseert een podium voor verhalen en verbeelding. Op een inspirerende manier leveren zij een bijdrage aan de (ruimtelijke) kwaliteit van Nederland. Op 29 augustus organiseren we een kennismaking met enkele betrokken landmakers en potentiele nieuwe landmakers

In 2016 zijn er 15 praktijken op nationaal niveau geselecteerd als onderdeel van het Wij maken Nederland Manifest 2040. In 2018 hebben deze praktijken, samen met 15 nieuwe praktijken in Noord Nederland, invulling gegeven aan de tentoonstelling Places of Hopeals onderdeel van de Europese Culturele Hoofdstad in Leeuwarden, zie www.placesofhope.nl/landmakers. Voor 2020 hebben 20 landmakers de intentie uitgesproken om het podium dat IBA Parkstad in Limburg en de Landschapstriënnale in het Groene Woud bieden in 2020/2021 te benutten voor de volgende stap. Het toevoegen van 10 á 15 nieuwe praktijken vanuit Zuid Nederland aan het netwerk draagt bij aan het vergroten van de impact van landmaken.

Door: Ministerie BZK

Karakter van de bijeenkomst: deelnemen