Netwerkbijeenkomst Aanpak Omgevingsagenda Zuid-Nederland

Op 20 juni is de ontwerp Nationale Omgevingsvisieverschenen. Hierin schetst het Rijk een duurzaam perspectief voor de leefomgeving. Nieuwe vormen van samenwerken zijn nodig tussen overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners. Dynamiek van de samenleving is daarbij het uitgangspunt. De NOVI zal komende tijd worden uitgewerkt in een Omgevingsagenda: dat is een aanpak voor een landsdeel. Limburg maakt samen met Brabant onderdeel uit van de Omgevingsagenda Zuid. Bij het opstellen van deze agenda is het zaak om overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners te betrekken. 

In deze bijeenkomst staat de verkenning naar de beste manieren van samenwerking centraal.  De eerste ideeën hierover worden gepresenteerd aan een brede groep van betrokkenen en aan hen wordt gevraagd om deze aan te vullen. De bedoeling is dat de inzichten uit de bijeenkomst bruikbaar zijn in het plan van aanpak dat in de maak is.   

 

Door: Ministerie BZK, provincie Limburg, provincie Brabant 

Karakter van de bijeenkomst: deelnemen