Landelijke leerdag NOVI-gebieden

Ministerie van Binnenlandse Zaken

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft verspreid over Nederland acht (NOVI)-gebieden aangewezen waar Rijk en regio intensief moeten gaan samenwerken om de opgaven in de leefomgeving (klimaat, verduurzaming, wonen, werken, etc.) op te pakken. De projectleiders van deze gebieden wisselen ervaringen uit en leren van elkaar. Zij maken kennis met NOVI-gebied Zuid-Limburg via enkele excursies. De landelijke leerdag zal plaatsvinden in de Stadstuin Heerlen Centrum en in de loods die zich tevens ook in de Stadstuin bevindt. 

‘Van wie is de stad, en hoe maken we hem samen?’ is de titel van de Stadmaakweek die tijdens festival Cultura Nova in Heerlen wordt gehouden met ruim 100 activiteiten rondom stadmaken in Parkstad.