Kunnen we praten? [workshop]

NOVI - Ministerie BZK

Deze workshop gaat er over hoe we het ‘nieuwe’ partnerschap tussen regio en rijk, om regionale opgaven gebiedsgericht kunnen aan pakken in een brede samenwerking met andere partijen. Deze samenwerking en het betrekken van andere partijen zoals maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en inwoners is van groot belang. Maar hoe pak je dat zo goed mogelijk aan? Met deze vraag gaan wij graag aan de slag in het kader van nieuwe instrumenten, zoals de Omgevingsagenda Zuid en de Regio Deal Parkstad Limburg. 

Aan de hand van de specifieke context van Zuid-Limburg organiseren we een open gesprek over een aantal vraagstukken gericht op het betrekken van bewoners, de rol van de volksvertegenwoordiging, het krachtenveld van Zuid-Limburg en de kansen en risico’s waar we rekening mee moeten houden. 

Door gezamenlijk aan de slag te gaan met bovenstaande vragen hopen wij een eerste inventarisatie te maken van aandachtspunten, kansen en risico’s, het krachtenveld in de regio, te betrekken partijen en uw eigen verwachtingen bij de totstandkoming van de Omgevingsagenda Zuid.

Het is nadrukkelijk het doel om te kijken of deze werkvorm werkt, en of dit een manier is om het gesprek op te starten met vertegenwoordigers uit de regio. Indien succesvol, kunnen soortgelijke workshops ook in andere delen van het land worden georganiseerd in het kader van de andere Omgevingsagenda’s. 

 

Door: Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg, Landelijk samenwerkingsverband Actieve Bewoners, Raad voor leefomgeving en Infrastructuur en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Karakter van de bijeenkomst: toehoren / deelnemen na aanmelding

 

Aanmelden kan via saskia.franssen@minbzk.nl