Krimplezing / Veerkracht

Neimed

Veerkracht in migratie en sociale integratie

De Neimed Krimplezing geeft een impuls aan nieuw denken over de transitie van Parkstad en is een samenwerking tussen Cultura Nova en Neimed (Sociaal-economisch kenniscentrum). Deze 11e editie staat in het teken van migratie en de veerkracht die hiermee gepaard gaat.

Prof. dr. Sabine Meier (Universiteit Siegen, Duitsland) spreekt over haar onderzoek naar statushouders in kleinere steden die zich in een demografische transitie bevinden. Behalve in Siegen heeft Sabine Meier ook in Kerkrade uitgebreid onderzoek gedaan naar vragen als: hoe welkom zijn statushouders in dit soort steden? Het onderzoek leverde haar verrassende inzichten op.

Lector Sociale Integratie dr. Sabrina Keinemans (Zuyd Hogeschool) gaat in op haar onderzoeksagenda. Rode draad in haar werk vormt de aandacht voor burgers die – sociaal, economisch, politiek – in de marge van de samenleving verkeren.

Binnen de nieuwe koers van Neimed is veerkracht een belangrijk thema. Meer specifiek de sociaal-economische veerkracht van Limburg in een demografische transitie. In een korte nabeschouwing zoomt de wetenschappelijk directeur van Neimed, dr. Jol Stoffers, tevens lector Employability aan de Zuyd Hogeschool, in op het belang van migratie voor de Limburgse arbeidsmarkt.