Kennis café Zuid-Noord: Heerlen-Delfzijl

Ze liggen meer dan 350 km van elkaar, en toch zijn er grote overeenkomsten in de uitdagingen voor Heerlen en Delfzijl. Denk aan krimp en de belangrijke rol die grote industrie speelt voor de regionale economie. De steden wisselen daarom graag kennis uit samen met Amsterdam en Sluis. Ze doen dat nu op de onderwerpen invoering Omgevingswet en omgevingsvisie, wijkgericht werken (Gebrookerbos, gebiedskompassen) en nieuwbouw in krimpregio’s. 

Door: gemeente Heerlen, gemeente Delfzijl

Karakter van de bijeenkomst: toehoren