IBA Bus

Een blikvanger met inhoud! Aan de rand van het Schinkel-Zuid terrein staat gedurende de gehele Stadmaakweek de bus van IBA Parkstad. In de bus zijn permanent mensen van het IBA-team aanwezig om al uw vragen over IBA en de regio te beantwoorden. Natuurlijk kunt u ook informatieboekjes krijgen over de vele IBA-projecten. 

Maar de bus is niet alleen van IBA, maar van iedereen. In het programma van de Stadmaakweek kunt u zien dat het Ministerie van BZK, provincie Limburg en gemeente Heerlen ook spreekuren houden in de bus. Kom langs, drink een kopje koffie en grijp de gelegenheid om de mensen achter de tekentafels te bevragen en te inspireren.

 

Activiteiten:

zaterdag 24 augustus / 13:00 – 14:00
Activiteit: Inloopuur IBA bus: NOVI
Organisatie: NOVI / Ministerie BZK

zondag 25 augustus / 14:00 – 15:00
Activiteit: Inloopuur IBA bus
Organisatie: IBA Parkstad

dinsdag: 27 augustus / 09:30 – 10:30
Activiteit: Inloopuur IBA bus: Gemeente Heerlen
Organisatie: Gemeente Heerlen

dinsdag: 27 augustus / 11:00 – 12:00
Activiteit: Inloopuur IBA bus: NOVI
Organisatie: NOVI / Ministerie BZK

woensdag 28 augustus / 13:00 – 14:00
Activiteit: Inloopuur IBA bus: Gemeente Heerlen
Organisatie: Gemeente Heerlen

donderdag 29 augustus / 11:00 – 12:00
Activiteit: Inloopuur IBA bus: NOVI
Organisatie: NOVI / Ministerie BZK

donderdag 29 augustus / 14:00 – 15:00
Activiteit: Inloopuur IBA bus
Organisatie: IBA Parkstad

vrijdag 30 augustus / 09:00 – 10:00
Activiteit: Inloopuur IBA bus: NOVI
Organisatie: NOVI / Ministerie BZK