Debat Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Foto: Pascal Moors

 

Op 20 juni 2019 is het ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepresenteerd. Hierin schetst het Rijk een duurzaam perspectief voor de leefomgeving. Nieuwe vormen van samenwerken zijn nodig tussen overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners, waarbij de dynamiek van de samenleving uitgangspunt voor sturing vormt.

Cultura Nova is gastheer van één van de debatten over de NOVI die aansluitend in Nederland plaatsvinden. Wat betekent de Nationale Omgevingsvisie voor regionale opgaven? Denk aan het verbeteren en duurzaam maken van woningen, het realiseren van een gezonde en bereikbare leefomgeving en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. En wat betekent het
voor de samenwerking met onze buren over de grens?

Het debat wordt afgetrapt door Emiel Reiding, directeur Nationale Omgevingsvisie. Aansluitend zal de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving Hans Mommaas zijn visie over de NOVI presenteren. Onderzoeker Saskia Bisschops zal een lezing geven over de NOVI en burgerinitiatieven. Waarna brooker Jos Reinders zijn kennis zal delen over de methode Gebrookerbos. De impact van de NOVI op de directe omgeving wordt besproken aan de hand van de casus Schinkel Zuid in Heerlen-Centrum.

Gedurende het hele festival zal Schinkel Zuid het toneel zijn van stadmaken. Bewoners, ondernemers, kunstenaars en beleidsmakers worden van harte uitgenodigd ideeën mee te nemen over de toekomstige inrichting van het gebied. Eenieder die wil meewerken aan de realisatie van een tijdelijke stadstuin is daar eveneens van harte welkom. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het debat op zaterdag 31 augustus.

Cultura Nova vraagt ieder jaar theatermakers en kunstenaars zich te verhouden tot thema’s die spelen in Heerlen en Parkstad. Zo is Heerlen-in- transitie onderwerp van voorstellingen en presentaties. Dat levert niet alleen grote betrokkenheid op van makers bij de regio, maar ook herkenbaarheid voor publiek en niet zelden levert het andere perspectieven en nieuwe inzichten op. Zo levert festival Cultura Nova een bijdrage in de zoektocht naar nieuwe regionale betekenis en identiteit.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is initiatiefnemer van het debat, in nauwe samenwerking met IBA Parkstad en Cultura Nova.

 

Novi Versie internet lang ondertitels from Nationale Omgevingsvisie (NOVI) on Vimeo.