De Leisure Lane, een internationale schakel

Provincie Limburg

Parkstad verbindt
De Leisure Lane realiseert een langzaam verkeerverbinding over een lengte van zo’n 33 km tussen Beekdaelen en Simpelveld. Het is meer dan een ‘gewoon’ fiets- of wandelpad, het is een attractie op zichzelf. Het is een aantrekkelijk pad door de hele regio van circa 4,5 meter breed en omzoomd door bermen, waarmee je het landschap en de cultuur in de regio kunt beleven. De route is recreatief, maar heeft ook praktische voordelen voor mensen die op de fiets naar het werk, naar familie of naar huis gaan.

 

Een innovatief langzaam-verkeer-pad

De Leisure Lane loopt door zes gemeenten: Beekdaelen, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld. Het is een toeristische route vanaf de Stationsstraat te Schinnen tot aan het spooremplacement in Simpelveld. Het voert je langs het unieke landschap van Parkstad en toont de verschillende tijdperken die deze regio tekenen. Van Romeinse tijd tot de mijnen, van delfstofwinning tot recreatie en groene parken.

De Leisure Lane verbindt de verschillende gebieden in Parkstad en wordt tegelijkertijd de schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn en het Belgische Kolenspoor. Tevens zorgt de fietsroute voor een versterking van de (toeristische) economie, alsook voor de herkenbaarheid en identiteit van de regio

Meer weten over het unieke karakter van het fietspad en benieuwd naar de ontwikkelingen van dit aantrekkelijke gebied in wording? Meld je hier aan voor de lezing gegeven door de Provincie Limburg.

‘Van wie is de stad, en hoe maken we hem samen?’ is de titel van de Stadmaakweek die tijdens festival Cultura Nova in Heerlen wordt gehouden met ruim 100 activiteiten rondom stadmaken in Parkstad.