Burgerkracht

Provincie Limburg, IBA Parkstad, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Vereniging Kleine Kernen Limburg

UITVERKOCHT

Zuid-Limburg is een regio waar de overheid, bedrijven en verenigingsleven een sterke rol hebben gespeeld in de economische en sociale ontwikkeling. Ook nu zijn de opgaven weer groot. Denk bijvoorbeeld aan de recente overstromingen, de energietransitie en de zorg voor het landschap. Maar ook de achterstanden die er in meerdere wijken in de regio zijn op het gebied van gezondheid en onderwijs. Aanpakken van al die opgaven kan de overheid niet alleen. Gelukkig zijn er weer steeds meer bewoners die zelf een actieve bijdrage leveren om het wonen, werken en leven in Zuid Limburg aangenamer en toekomstbestendig te maken. Een goed samenspel tussen bewoners, overheden, bedrijven en instellingen is hierbij cruciaal. We gebruiken de Stadmaakweek om elkaar te leren kennen, ontmoeten, elkaar verrijken, kijken en vragen stellen naar hoe we bezig zijn. En op die manier elkaar in staat stellen om samen verder te komen, dan we alleen voor mogelijk houden. Aan de hand van praktijkervaringen bespreken we het totstandkomen van initiatieven, de samenwerking hiertussen, bewonerscollectieven en stadslabs, het samenspel met de overheden en financiering. We verkennen hoe we kunnen blijven leren, met en van elkaar. Vindt plaats in de Stadstuin Heerlen Centrum en in de loods die zich tevens in de Stadstuin bevindt.

‘Van wie is de stad, en hoe maken we hem samen?’ is de titel van de Stadmaakweek die tijdens festival Cultura Nova in Heerlen wordt gehouden met ruim 100 activiteiten rondom stadmaken in Parkstad.