Atelier Zuid-Limburg

Een visie op de regio Zuid-Limburg wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingsvisie van de Provincie Limburg   De visie voor dit gebied in de huidige provinciale omgevingsvisie uit 2014 vormt daarvoor een goed vertrekpunt. Tegelijkertijd zijn er ook grote nieuwe uitdagingen, waarover de afgelopen paar jaar tal van studies en verkenningen zijn uitgevoerd en waar de huidige visie nog onvoldoende antwoord op geeft. Bijvoorbeeld als het gaat over demografie en arbeidsmarkt, of over gezondheid en sociale structuur. Ook de economische toekomst van de regio, in het licht van de kansen over de grens (agglomeratievorming) is een punt van aandacht. Net als de verduurzamingsopgave en de zorg en aandacht voor milieukwaliteit en landschap.

Aan de hand van de centrale vraag: Wat voor regio willen we zijn? Gaan we tijdens dit eerste atelier het gesprek aan over de toekomst van Zuid-Limburg met (regionale) en Rijks deskundigen op het gebied van o.a. economie, gezondheid, demografie, ruimte, gezondheid en landschap.  

Door: Provincie Limburg, Planbureau voor de Leefomgeving, Ministerie BZK

Karakter van de bijeenkomst: toehoren