Artist Talk

Internationaal beeldend theaterfestival Cultura Nova wil zich verhouden tot ontwikkelingen in Heerlen en Parkstad. Theatermakers, kunstenaars en gezelschappen wordt gevraagd een verbinding te maken met thema’s die op dit moment spelen in de regio, zoals transitie, krimp en identiteit. Hans Mommaas en Airan Berg gaan hierover in gesprek met theatermakers en kunstenaars van editie 2019.

Gespreksleider Hans Mommaas is directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en professor Regional Sustainability Governance bij de Tilburg University; hij is tevens lid van de Raad van Toezicht van de stichting Cultura Nova. Airan Berg is regisseur, programmeur, intendant en adviseur. Hij woont in Wenen en Istanbul. Naast zijn werkzaamheden voor enkele theaterhuizen is hij gespecialiseerd in grootschalige participatieprojecten. Hij is een van de kartrekkers van het Europese project ‘Centriphery’, waar Cultura Nova ook aan deelneemt.