Artist Talk – Gesprek met theatermakers en kunstenaars

Hans Mommaas (NL)

Hans Mommaas gaat in gesprek met theatermakers en kunstenaars van Cultura Nova editie 2018. De namen van de deelnemers worden via de website en social media van Cultura Nova bekend gemaakt.

Internationaal beeldend theaterfestival Cultura Nova wil zich verhouden tot ontwikkelingen in Heerlen en Parkstad. Aan theatermakers, kunstenaars en gezelschappen wordt daarom gevraagd een verbinding te maken met de thematieken die op dit moment spelen in de regio: zoals transitie, krimp en identiteit.

Heerlen is een stad met een soms tegendraadse, onconventionele aanpak: ondanks de krimp wordt bijvoorbeeld het Maankwartier gebouwd. Het is een stad van makers, arbeiders, een MBOstad zonder ‘echte’ universtiet op zoek naar nieuwe eigenheid en aanzien. Theatermakers en kunstenaars scheppen nieuw elan en Heerlenaren worden zelf actief. Is Heerlen een ‘Do It Yourself Stad’?

Heerlen ligt centraal in een Euregio en acentrisch in Nederland. Zuid- Limburg is een Rijnlands overgangsgebied met kleinschalige
grootschaligheid (Euregio Maas-Rijn). De grenzen van Duitsland en België liggen op zeer korte afstand.

Hoe verhouden wij ons tot Europa en Europese problematiek? Wat doen theatermakers en kunstenaars hiermee?

Gespreksleider Hans Mommaas is directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en Professor Regional Sustainability Governance bij de Tilbug University; hij is tevens lid van de Raad van Toezicht van de stichting Cultura Nova.

Zaal: hal SCHUNCK*