SAMEN STADMAKEN TIJDENS CULTURA NOVA

Hoe kunnen we met elkaar zorgen voor het verhogen van de kwaliteit van wonen, werken en leven in Heerlen en de regio?

Van zaterdag 24 tot en met zaterdag 31 augustus is een ontmoetingsplek ingericht in Schinkel-Zuid, een tijdelijk leegstaand gebied in Heerlen-Centrum. Dit terrein biedt ruimte en inspiratie voor de verschillende activiteiten. Stadmakers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, bewoners, kunstenaars en overheden: Iedereen is welkom!

De partners brengen tijdens de festivalweek mensen en organisaties van verschillende achtergronden met elkaar in contact. Ter inspiratie en om de dialoog met elkaar aan te gaan: op een open podium en in gesprekken over hoe we samen werken aan de toekomst van Zuid-Limburg. Hieronder vindt u snel het actuele overzicht van de activiteiten. Tevens vindt zaterdag 31 augustus het NOVI-debat, over de nationale omgevingsvisie, plaats.

De Stadmaakweek Schinkel-Zuid is een initiatief van het Ministerie van BZK, provincie Limburg, IBA Parkstad, Gemeente Heerlen, Parkstad Limburg en Cultura Nova.